Hayat Kongre Logo -

HAYAT 2024 KONU BAŞLIKLARI

AŞI

 • PEDİATRİK AŞILAMA
 • YETİŞKİN AŞILAMA
 • TAKVİM DIŞI AŞILAR
 • RAHİM AĞZI KANSERİNİN ÖNLENMESİ, ERKEN TANISI VE MÜCADELE

KAS İSKELET SİSTEMİ AĞRILARINA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM

 • AKUT KAS İSKELET SİSTEMİ AĞRILARI
 • KRONİK KAS İSKELET SİSTEMİ AĞRILARI
 • OFİS ERGONOMİSİ

DERMATOLOJİK HASTALIKLARA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM

 • ALERJİK DERİ HASTALIKLARI
 • MANTAR ENFEKSİYONLARI
 • SEKONDER DERİ HASTALIKLARI
 • SKABİYEZ TANI TEDAVİSİ VE YENİLİKLER

jİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK

 • JİNEKOLOJİK ENFEKSİYONLAR
 • HPV TARAMA TAKİP VE KORUMA
 • GEBELİK TAKİBİ VE RİSKLİ GEBELİK
 • ADET DÜZENSİZLİĞİ
 • KONTROSEPSİYON

OBEZİTE VE BESLENME

 • OBEZİTE TEDAVİSİNDE DİYETİN YERİ
 • OBEZİTE TEDAVİSİ VE GLP1 AGONİSTLERİ
 • OBEZİTE CERRRAHİSİ
 • OBEZİTE CERRAHİSİ SONRASI YAŞAM
 • YAŞLILARDA VE ÇOCUKLARDA ENTERAL BESLENME SOLÜSYONU KULLANIM İLKELERİ

KALP DAMAR HASTALIKLARI

 • İSKEMİK KALP HASTALIKLARINDA TANI VE TEDAVİ
 • BY-PASS SONRASI BAKIM
 • VENÖZ YETERSİZLİK TANI TEDAVİ
 • HEMOROİDLER TANI TEDAVİ

GASTROİNTESTİNAL HASTALIKLARA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM

 • DİSPEPTİK HASTALIKLAR VE AYRICI TANI
 • REFLÜDE GÜNCEL TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
 • KILAVUZLAR EŞLİĞİNDE İBS TANI VE TEDAVİ
 • AKILCI PPI KULLANIMI
 • KABIZLIK VE İSHAL

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

 • SAĞLAM ÇOCUK İZLEMİ
 • TARAMA TESTLERİ
 • ENFEKSİYON HASTALIKLARI
 • ÇOCUKLARDA ATEŞLİ HASTALIKLAR
 • ÇOCUKLARDA BÜYÜME VE GELİŞME
 • ÇOCUKLARDA ENDOKRİN HASTALIKLAR
 • ÇOCUKLARDA BESLENME

VİTAMİNLER VE GIDA TAKVİYELERİNİN AKILCI KULLANIMI

 • HANGİ DURUMDA ? NE ZAMAN ? HANGİ VİTAMİN ?
 • GIDA TAKVİYELERİ ( NE ZAMAN ? NASIL ? )
 • D VİTAMİNİ AKILCI KULLANIMI
 • BÜTÜN GIDA TAKVİYELERİ AYNI MIDIR ?
 • ENİNE BOYUNA ÇİNKO ?

PROBİYOTİK VE PREBİYOTİKLER

 • NE ZAMAN ? NASIL ? HANGİ PROBİYOTİK ?
 • PROBİYOTİK VE PREBİYOTİKLERİN MİKROBİYATA İLE İLİŞKİSİ
 • İMMUN STİMULAN OLARAK PROBİYOTİK KULLANIMI
 • İSHALDE PROBİYOTİK KULLANIMI
 • PROBİYOTİKLER NASIL SAKLANMALI

SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI

 • GÜNCEL KILAVUZLAR EŞLİĞİNDE ASTIM TANI VE TEDAVİSİ
 • İNHALER KULLANIM İLKELERİ
 • SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI TANI VE TEDAVİSİ
 • GÜNCEL KILAVUZLAR EŞLİĞİNDE KOAH TANI VE TEDAVİSİ
 • DEPREM BÖLGESİNDE HAYATI TEHDİT EDEN SOLUNUM YOLU HASTALIKLARI

DİYABET VE HİPERTANSİYON

 • GÜNCEL KILAVUZLAR EŞLİĞİNDE DİYABET TEDAVİSİ
 • SGLT2 İNHİBİTÖRLERİ VE DİYABET
 • DPP4 KULLANIM İLKELERİ
 • METABOLİK CERRAHİ SONRASI DİYABET TEDAVİSİ
 • GÜNCEL KILAVUZLAR EŞLİĞİNDE HİPERTANSİYON TANI VE TEDAVİSİ
 • YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİNİN HİPERTANSİYON VE DİYABETE ETKİSİ
 • HİPERTANSİF ACİLLERE YAKLAŞIM

KBB HASTALIKLARI

 • GÜNCEL KILAVUZLARLA ALERJİK RİNİT TANI VE TEDAVİSİ
 • SİNÜZİT TANI VE TEDAVİSİ
 • PEDİATRİK POPÜLASYONDA CERRAHİ ENDİKASYONLARI

ENFEKSİYON HASTALIKLARINA YAKLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI

 • PARAZİTER HASTALIKLAR
 • GÜNCEL KILAVUZLAR EŞLİĞİNDE İYE
 • SIK TEKRARLANAN ENFEKSİYONLARA YAKLAŞIM
 • AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI

NÖROLOJİK HASTALIKLAR

 • FEBRİL KONVULZYON
 • EPİLEPSİ
 • GÜNCEL KILAVUZLAR EŞLİĞİNDE MİGREN TANI VE TEDAVİSİ

ACİLLERE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM (UZMANA DANIŞ PANEL)

 • PEDİATRİK ACİLLERE YAKLAŞIM
 • YETİŞKİN ACİLLERE YAKLAŞIM
 • ORTOPEDİK ACİLLERE YAKLAŞIM
 • CERRAHİ ACİLLERE YAKLAŞIM
 • KARDİYAK ACİLLERE YAKLAŞIM
 • NÖROLOJİK ACİLLERE YAKLAŞIM

KURSLAR

 • YARA BAKIMI KURSU
 • HİPNOZ KURSU
 • CPR KURSU
 • EKG KURSU
 • DİYABET KURSU
 • BOTOX UYGULAMA KURSU